Lemputė 12/4 Blue Vision 12929BVB2 PH (kompl. 2 vnt.)

Prekės kodas: 12/4BV2 PH